Cô bạn cùng phòng dâm của tôi


Kimora Quin đang đến thăm các trường đại học, cố gắng quyết định xem sẽ theo học ở đâu thì cô quyết định ghé qua ký túc xá của anh trai bạn mình để chào hỏi. Kimora đang gặp khó khăn khi cố gắng quyết định nên theo học trường đại học nào, nhưng anh trai của bạn cô ấy thực sự muốn cô học cùng trường đại học của anh ấy. Kimora không chắc chắn nên anh trai của bạn cô ấy đã đưa cho cô ấy một ít con cặc tốt của anh ấy để giúp thuyết phục cô ấy. Không cần phải nói, Kimora sẽ học đại học với anh ấy và tận hưởng con cặc đó sau giờ học của cô ấy.

Cô bạn cùng phòng dâm của tôi

Cô bạn cùng phòng dâm của tôi